Welkom!

Op de site van SlowConsult, een plek om te delen.


Wat SlowConsult doet


We leven in een tijd en een cultuur waarin organiseren zich kenmerkt door systemen, protocollen en controle. Organisaties raken verwijderd van waar het ooit om begon: de patient, student, inwoner of klant. Je hoort van mensen dat zij het contact verliezen, zij voelen zich niet meer geholpen door bijvoorbeeld de gemeente, het ziekenhuis, de school of de politie. SlowConsult helpt middels advies, begeleiding en interimmanagement weer dicht bij de klant en de professional te organiseren. Het simpel te houden en concrete handvatten te bieden zodat medewerkers het morgen weer anders kunnen gaan doen.Opdrachtgevers


* Gezondheidszorg

* Onderwijs

* Gemeenten

* Politie

* Profit organisaties

Werelden om ons heen

Waar alles er toe doet
Waar mensen verbonden zijn
Waar systemen, protocollen en controle de overhand hebben gekregen